preloder

1. Poszukiwanie pojazdu

Wspólnie z klientem wyszukujemy odpowiedni pojazd z USA, Kanady. Współpraca odbywa się za pomocą kontaktu telefonicznego lub mail. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby potencjalnie nabyty pojazd spełniał wszelkie wymagania potencjalnego nabywcy.

Do wybranego pojazdu podajemy koszty jakie będzie musiał ponieść klient. Są to: koszt prowizji domu aukcyjnego w USA, Kanadzie, Emiratach, koszt transportu do wybranego portu, koszt frachtu morskiego oraz koszty opłat celno-skarbowych. Gwarantujemy najlepsze ceny importu!

Każde auto jest przed licytacją przez nas weryfikowane w bazie Carfax, Autocheck lub EpicVin. Posiadamy też autorski program monitorujący przebiegi wszystkich aukcji, dzięki czemu mamy możliwość odczytu czy pojazd wcześniej był licytowany i sprzedawany przez inne podmioty. Dzięki tym staraniom klient ma pewność, że zakupiony przez niego samochód, motocykl nie przeszedł przez ręce osób trzecich. Takie samochody są zazwyczaj tylko powierzchownie poprawione do zdjęć, aby uzyskać lepszą cenę. Dzięki naszemu doświadczeniu z pewnością uda się uniknąć takich sytuacji.

2. Wpłata kaucji i umowa

Pierwszym krokiem po wyborze interesującego pojazdu jest  podpisanie umowy między stronami oraz wpłata zwrotnej kaucji w wysokości 10% ustalonej kwoty licytacji. Jest to niezbędne, ponieważ w przypadku wycofania się klienta i braku zapłaty za pojazd dom aukcyjny pobierze z naszego depozytu 10% kwoty na poczet kary. To jest nasze zabezpieczenie. W przypadku zakupu pojazdu kwota zapłaty za pojazd będzie pomniejszona o wysokość kaucji. W przypadku niepomyślnej licytacji kaucja na życzenie klienta będzie zwrócona w przeciągu kilku godzin. Na życzenie klienta kaucja może zostać na poczet kolejnych licytacji.

3. Licytacja i zakup

Większość pojazdów z USA, Kanady i Emiratów jest sprzedawana w formie licytacji. W porozumieniu z klientem ustalamy maksymalną kwotę jaką możemy przeznaczyć na licytację. W przypadku wątpliwości chętnie doradzamy jaka cena będzie ekonomicznie opłacalna, aby zakupiony pojazd był atrakcyjny. Klient może obserwować przebieg licytacji online na żywo lub nawiązać z nami kontakt telefoniczny podczas licytacji. Na życzenie klienta możemy nagrać przebieg aukcji.

4. Płatność

Po wygranej licytacji mamy dwa dni robocze na zapłatę pełnej kwoty licytacji + prowizję dla domu aukcyjnego. W przypadku spóźnienia dom aukcyjny naliczy karę za każdy dzień zwłoki. Płatności należy dokonać na podane przez nas konto w USA.
Udzielamy wsparcia w tym zakresie, aby dla klienta całość przebiegła sprawnie i bezproblemowo.

5. Transport do portu, fracht morski

Po zaksięgowaniu wpłaty możemy zorganizować odbiór pojazdu z placu. Wybieramy zawsze najlepszą ekonomicznie drogę importu pojazdu. W pierwszym etapie jest on transportowany do najbliższego portu (Nowy Jork, Savannah,Norfolk, Miami, Houston, Los Angeles, Chicago, Seattle, Toronto, Anchorage). Tam następuje załadunek do kontenera, załadunek na statek i pojazd rozpoczyna drogę morską do Europy. Dzięki naszemu innowacyjnemu panelowi tu odnośnik do panelu śledź swój pojazd istnieje możliwość śledzenia swojego pojazdu etap po etapie zaczynając od zlecenia odbioru z placu w USA po odbiór z portu.W każdej chwili wiesz co dzieje się z Twoim nabytkiem! :)

6. Odprawa celna, transport do klienta

Po przybyciu auta do wybranego portu w Europie w imieniu klienta są organizowane opłaty celno-skarbowe. Po zakończeniu procedury celnej klient jest zobowiązany do przelewu należnej kwoty na konto agencji celnej lub na nasze konto. Po uiszczeniu zapłaty organizujemy odbiór pojazdu oraz transport do Polski w miejsce wyznaczone przez klienta.

7. Prowizja

Prowizja dla naszej firmy jest ostatnim etapem procedury importu z USA, Kanady. Wypłacana po otrzymaniu pojazdu oraz kompletu dokumentów. Jesteśmy wyjątkiem, ponieważ na tym etapie nasza współpraca z klientem się nie kończy. Chętnie pomagamy w doborze i zakupie odpowiednich części, zajmujemy się konwersją z rynku amerykańskiego na europejski. Ponadto pomagamy w uiszczeniu podatku akcyzowego i udzielamy wielu rad „know-how”. Najważniejszą dla nas kwestią jest zadowolenie klienta!